OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 24 lutego 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2003 r.

Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 9 czerwca 2005 r.