OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 661) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 lipca 2009 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 12 umowy została dokonana przewidziana w tym artykule notyfikacja.

Umowa weszła w życie dnia 29 lipca 2009 r.