OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 842), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 września 2008 r. ratyfikował wyżej wymieniony Traktat i regulamin.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Traktatu wszedł on w życie dnia 16 marca 2009 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Traktat wchodzi w życie dnia 2 lipca 2009 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Następujące państwa stały się lub staną się stronami Traktatu w podanych niżej datach:


Związek Australijski 16 marca 2009 r
Republika Bułgarii 16 marca 2009 r
Królestwo Danii 1) 16 marca 2009 r
Republika Estońska 14 sierpnia 2009 r
Królestwo Hiszpanii 18 maja 2009 r
Republika Kirgiska 16 marca 2009 r
Republika Łotewska 16 marca 2009 r
Republika Motdowy 16 marca 2009 r
Rumunia 16 marca 2009 r
Republika Singapuru 16 marca 2009 r
Stany Zjednoczone Ameryki 16 marca 2009 r
Konfederacja Szwajcarska 16 marca 2009 r

2) Przy składaniu dokumentu przystąpienia Republika Bułgarii złożyła następujące oświadczenie:

Oświadczenie:

„Republika Bułgarii niezależnie od postanowień artykułu 19 ustęp 2 żąda wpisania licencji do Rejestru jako warunku dla uznania prawa, jakie licencjobiorca może mieć na podstawie ustawodawstwa Bułgarii, do przystąpienia do postępowania w sprawie ochrony znaku, który jest przedmiotem licencji, włączając w to postępowanie sądowe w sprawie naruszenia i żądanie uzyskania odszkodowania wynikającego z naruszenia.”


1) Traktat nie stosuje się do Wysp Owczych i do Grenlandii, aż do czasu odwołania.