OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 614), Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 lipca 2010 r. ratyfikował wyżej wymienioną Konwencję.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Konwencji w związku z pkt 7 Aktu Końcowego Konferencji Pełnomocników dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, Konwencja jest tymczasowo stosowana w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 8 lipca 2010 r.