OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o  umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów, Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 9 września 2002 r. Umowę między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, sporządzoną w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.

Zgodnie z art. 9 umowy weszła ona w życie w dniu 12 listopada 2002 r.