OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2351), Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 stycznia 2005 r. ratyfikował wyżej wymienioną Konwencję.

Zgodnie z artykułem 29 ustęp 2 Konwencji zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Konwencja weszła w życie dnia 20 stycznia 2005 r.