OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 16 grudnia 2004 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy weszła ona w życie w dniu 27 kwietnia 2005 r.