OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004—2006, podpisanym w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów w dniu 16 grudnia 2004 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004—2006, poprzez podpisanie.

Powyższy program został podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r. w oparciu o art. 19 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 117, poz. 525).

Zgodnie z art. 28 programu wszedł on w życie z dniem podpisania, tj. dnia 15 grudnia 2004 r.