OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 715), w dniu 8 września 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował wymieniony Traktat. Dokument ratyfikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej został złożony Dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), jako depozytariuszowi, dnia 23 grudnia 2003 r.

Zgodnie z artykułem 20 Traktatu wszedł on w życie dnia 6 marca 2002 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z jego artykułem 21 ustęp (ii), wszedł on w życie dnia 23 marca 2004 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się lub staną się stronami Traktatu w podanych niżej datach:

Republika Argentyńska 6 marca 2002 r.
Republika Białorusi 6 marca 2002 r.
Republika Bułgarii 6 marca 2002 r.
Burkina Faso 6 marca 2002 r.
Republika Chile 6 marca 2002 r.
Republika Chorwacji 6 marca 2002 r.
Republika Cypryjska 4 listopada 2003 r.
Republika Czeska 6 marca 2002 r.
Republika Ekwadoru 6 marca 2002 r.
Republika Filipin 4 października 2002 r.
Republika Gabońska 6 marca 2002 r.
Gruzja 6 marca 2002 r.
Republika Gwatemali 4 lutego 2003 r.
Republika Gwinei 25 maja 2002 r.
Republika Hondurasu 20 maja 2002 r.
Republika Indonezji 6 marca 2002 r.
Jamajka 12 czerwca 2002 r.
Japonia 6 marca 2002 r.
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 27 kwietnia 2004 r.
Republika Kazachstanu 12 listopada 2004 r.
Republika Kirgiska 6 marca 2002 r.
Republika Kolumbii 6 marca 2002 r.
Republika Korei 24 czerwca 2004 r.
Republika Kostaryki 6 marca 2002 r.
Republika Litewska 6 marca 2002 r.
Republika Łotewska 6 marca 2002 r.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 4 lutego 2004 r.
Republika Mali 24 kwietnia 2002 r.
Meksykańskie Stany Zjednoczone 6 marca 2002 r.
Republika Mołdowy 6 marca 2002 r.
Mongolia 25 października 2002 r.
Republika Nikaragui 6 marca 2003 r.
Republika Panamy 6 marca 2002 r.
Republika Paragwaju 6 marca 2002 r.
Republika Peru 6 marca 2002 r.
Rumunia 6 marca 2002 r.
Saint Lucia 6 marca 2002 r.
Republika Salwadoru 6 marca 2002 r.
Republika Senegalu 18 maja 2002 r.
Serbia i Czarnogóra 13 czerwca 2003 r.
Republika Słowacka 6 marca 2002 r.
Republika Słowenii 6 marca 2002 r.
Stany Zjednoczone Ameryki 6 marca 2002 r.
Republika Togijska 21 maja 2003 r.
Ukraina 6 marca 2002 r.
Republika Węgierska 6 marca 2002 r.
Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich 14 lipca 2004 r.