OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005—2008, podpisanym w Warszawie dnia 21 września 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów dnia 7 września 2005 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005—2008, poprzez jego podpisanie.

Powyższy program został podpisany w Warszawie dnia 21 września 2005 r. na podstawie art. 11 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 1989 r.

Zgodnie z art. 54 programu wszedł on w życie dnia 21 września 2005 r.