OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 30 stycznia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 7 marca 2006 r.