OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 15 lutego 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r.

Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 16 marca 2006 r.