OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 978) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 listopada 2008 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 25 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 1 marca 2009 r.