OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 16 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisaną w Warszawie dnia 18 września 2002 r.

Zgodnie z artykułem 16 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 29 sierpnia 2004 r.