OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 994) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 grudnia 2013 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 umowy wchodzi ona w życie dnia l kwietnia 2014 r.