OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie artykułu 23 ustęp 2 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 7, poz. 46), Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego notą z dnia 24 listopada 2005 r. wypowiedziała powyższą umowę.

Umowa utraciła moc obowiązującą dnia 24 maja 2006 r.