OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Dz. U. Nr 183, poz. 1520)* Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 29 grudnia 2003 r. wyżej wymieniony akt.

Zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 aktu wejdzie on w życie dnia 13 grudnia 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami aktu, składając dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w podanych niżej datach:


Republika Austrii 6 czerwca 2006 r.
Królestwo Belgii 18 maja 2007 r.
Republika Bułgarii 30 kwietnia 2002 r.
Republika Czeska 30 kwietnia 2002 r.
Królestwo Danii 20 listopada 2006 r.
Republika Estonii 30 kwietnia 2002 r.
Republika Finlandii 23 grudnia 2005 r.
Republika Grecka 13 grudnia 2005 r.
Królestwo Hiszpanii 12 sierpnia 2003 r.
Irlandia 16 lipca 2007 r.
Republika Islandii 31 sierpnia 2004 r.
Księstwo Liechtensteinu 23 listopada 2006 r.
Republika Litewska 3 września 2004 r.
Republika Łotewska 5 kwietnia 2005 r.
Republika Malty 1 grudnia 2006 r.
Księstwo Monako 12 listopada 2003 r.
Królestwo Niderlandów 4 października 2006 r.
Rumunia 12 grudnia 2002 r.
Republika Słowacka 17 kwietnia 2002 r.
Republika Słowenii 18 września 2002 r.
Konfederacja Szwajcarska 12 czerwca 2006 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 26 maja 2005 r.
Republika Węgierska 28 października 2002 r.


* Tekst Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r. opublikowany został w Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737.