OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.), Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 27 czerwca 2003 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Protokół został podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Protokołu wchodzi on w życie dnia 28 marca 2004 r.