OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Paragwaju o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Asunción dnia 3 kwietnia 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej

Polskiej a Rządem Republiki Paragwaju o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisaną w Asunción dnia 3 kwietnia 2006 r.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 12 grudnia 2007 r.