OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 grudnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Rydze dnia 29 marca 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 13 listopada 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolite] Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisaną w Rydze dnia 29 marca 2006 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 27 grudnia 2007 r.