OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 22 października 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 1 lutego 2009 r.