OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 97), dnia 28 maja 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 umowy weszła ona w życie dnia 12 października 2001 r.

W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej umowa weszła w życie z dniem złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, tj. dnia 23 czerwca 2010 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami umowy w podanych niżej datach:


Republika Albanii 17 listopada 2000 r.
Republika Bułgarii 20 czerwca 2003 r.
Republika Chorwacji 5 września 2003 r.
Królestwo Danii 18 lipca 2000 r.
Republika Estońska 21 grudnia 2006 r.
Królestwo Hiszpanii 25 kwietnia 2006 r.
Republika Litewska 21 lipca 2005 r.
Republika Łotewska 26 lutego 2001 r.
Królestwo Norwegii 26 lutego 2001 r.
Rumunia 12 października 2001 r.
Republika Turcji 5 marca 2002 r.
Republika Włoska 24 maja 2006 r.