OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004–2005, podpisanym w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 17 listopada 2004 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004–2005, poprzez podpisanie. Protokół został podpisany w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.

Zgodnie z art. 20 Protokołu wszedł on w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r.