OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby (Dz. U. Nr 132, poz. 1107), podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r.. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 września 2005 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Umowa weszła w życie dnia 8 grudnia 2005 r.