OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 21 października 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 12 maja 2008 r.

Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2009 r.