OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1430) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 stycznia 2009 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 22 lipca 2004 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 umowy w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła ona w życie dnia 12 marca 2009 r.

1. Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego złożono następującą deklarację:

„Zgodnie z artykułem 23 Umowy Rzeczpospolita Polska oświadcza, że osoby, o których mowa w przedmiotowym artykule, będące obywatelami polskimi lub stałymi rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w tym artykule”.

2. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

a) Następujące państwa stały się stronami umowy, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach:


Republika Albanii 2 sierpnia 2006 r
Księstwo Andory 11 lutego 2005 r
Republika Argentyńska 1 lutego 2007 r
Republika Austrii 17 grudnia 2003 r
Królestwo Belgii 28 marca 2005 r
Belize 14 września 2005 r
Republika Beninu 24 stycznia 2006 r
Republika Boliwii 20 stycznia 2006 r
Republika Botswany 13 listopada 2008 r
Republika Bułgarii 28 lipca 2006 r
Burkina Faso 10 października 2005 r
Republika Chorwacji 17 grudnia 2004 r
Republika Cypryjska 18 sierpnia 2005 r
Czarnogóra 23 października 2006 r
Królestwo Danii 1) 3 czerwca 2005 r
Republika Ekwadoru 19 kwietnia 2006 r
Republika Estońska 13 września 2004 r
Republika Finlandii 8 grudnia 2004 r
Republika Francuska 17 lutego 2004 r
Republika Grecka 6 lipca 2007 r
Kooperacyjna Republika Gujany 16 listopada 2005 r.
Republika Hondurasu 1 kwietnia 2008 r.
Irlandia 20 listopada 2006 r.
Republika Islandii 1 grudnia 2003 r.
Kanada 22 czerwca 2004 r.
Demokratyczna Republika Konga 3 lipca 2007 r.
Republika Korei 18 października 2006 r.
Królestwo Lesotho 16 września 2005 r.
Republika Liberii 16 września 2005 r.
Księstwo Liechtensteinu 21 września 2004 r.
Republika Litewska 30 grudnia 2004 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga 20 stycznia 2006 r.
Republika Łotewska Była Jugosłowiańska 23 grudnia 2004 r.
Republika Macedonii 19 października 2005 r.
Republika Mali 8 lipca 2004 r.
Meksykańskie Stany Zjednoczone 26 września 2007 r.
Republika Namibii 29 stycznia 2004 r.
Królestwo Niderlandów 24 lipca 2008 r.
Republika Federalna Niemiec 2 września 2004 r.
Królestwo Norwegii 10 września 2002 r.
Nowa Zelandia 2) 14 kwietnia 2004 r.
Republika Panamy 16 sierpnia 2004 r.
Republika Paragwaju 19 lipca 2005 r.
Republika Portugalska 3 października 2007 r.
Republika Środkowoafrykańska 6 października 2006 r.
Rumunia 17 listopada 2005 r.
Republika Serbii 7 maja 2004 r.
Republika Słowacka 26 maja 2004 r.
Republika Słowenii 23 września 2004 r.
Królestwo Szwecji 13 stycznia 2005 r.
Republika Trynidadu i Tobago 6 lutego 2003 r.
Republika Ugandy 21 stycznia 2009 r.
Ukraina 29 stycznia 2007 r.
Wschodnia Republika Urugwaju 3 listopada 2006 r.
Republika Węgierska 22 marca 2006 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 25 stycznia 2008 r.
Republika Włoska 20 listopada 2006 r.

b) Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia:

Republika Argentyńska

Deklaracja:

„W odniesieniu do postanowień artykułu 23 Umowy, Republika Argentyńska oświadcza, że:

I. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 15 ustęp 6 i artykułu 16 ustęp 1 (d), osobie o której mowa w artykułach 15, 16, 18, 19 i 21 Umowy, na terytorium Republiki Argentyńskiej, której osoba ta jest obywatelem lub stałym rezydentem, przysługują wyłącznie następujące przywileje i immunitety, w zakresie niezbędnym do wykonywania jej funkcji w sposób niezależny albo do stawienia się lub składania zeznań przed Trybunałem:

a) immunitet od zatrzymania lub aresztowania;

b) immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do wypowiedzi ustnych lub pisemnych oraz wszelkich czynności podejmowanych przez tą osobę w ramach wykonywania jej funkcji dla Trybunału albo podczas stawiania się lub składania zeznań, również po zakończeniu wykonywania przez tę osobę jej funkcji dla Trybunału, albo po stawieniu się lub złożeniu zeznań przed Trybunałem;

c) nietykalność pism i dokumentów niezależnie od formy oraz materiałów związanych z wykonywaniem funkcji dla Trybunału albo ze stawieniem się lub składaniem zeznań;

d) do celów porozumiewania się z Trybunałem oraz w przypadku osoby, o której mowa w artykule 19, z jej obrońcą, w związku ze składaniem zeznań, prawo do otrzymywania i wysyłania pism w dowolnej formie.

II. Osobie, o której mowa w art. 20 i 22, na terytorium Republiki Argentyńskiej, której osoba ta jest obywatelem lub stałym rezydentem, przysługują wyłącznie następujące przywileje i immunitety, w zakresie niezbędnym do stawienia się przed Trybunałem:

a) immunitet od zatrzymania lub aresztowania;

b) immunitet jurysdykcyjny w odniesieniu do wypowiedzi ustnych lub pisemnych oraz wszelkich czynności dokonanych w związku ze stawieniem się przed Trybunałem, również po stawieniu się przed Trybunałem.”

Republika Austrii

Deklaracja:

„Zgodnie z artykułem 23 Umowy, Republika Austrii oświadcza, że osoby, o których mowa w przedmiotowym artykule, będące obywatelami austriackimi lub stałymi rezydentami Austrii, na terytorium Republiki Austrii korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w tym artykule.”

Republika Boliwii

Deklaracja:

„Republika Boliwii oświadcza, że osoby, do których odnoszą się artykuły 15, 16, 18, 19 i 21 umowy.

będące obywatelami albo stałymi rezydentami Republiki Boliwii, podczas pobytu na terytorium Republiki Boliwii korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w artykule 23 litera (a) niniejszej umowy.

Wobec osób, do których odnoszą się artykuły 20 i 22 niniejszej umowy będących obywatelami albo stałymi rezydentami stosuje się artykuł 23 litera (b) niniejszej umowy.”

Republika Botswany

Deklaracja:

„Zgodnie z artykułem 23 Umowy, Republika Botswany oświadcza, że osoby będące obywatelami albo stałymi rezydentami Republiki Botswany będą na terytorium Republiki Botswany korzystały wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w artykule 23 litery (a) i (b).”

Republika Chorwacji

Deklaracja:

„Republika Chorwacji, zgodnie z artykułem 23 Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, oświadcza, że osoby, o których mowa w przedmiotowym artykule, będące obywatelami Republiki Chorwacji lub stałymi rezydentami Republiki Chorwacji, na terytorium Republiki Chorwacji korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w tym artykule.”

Republika Grecka

Deklaracja:

„Zgodnie z artykułem 23 Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, Republika Grecka oświadcza, że osoby, o których mowa w przedmiotowym artykule, będące obywatelami lub stałymi rezydentami Republiki Greckiej, na terytorium Republiki Greckiej korzystają tylko z przywilejów i immunitetów określonych w tym artykule.”

Kanada

Deklaracja:

„Zgodnie z artykułem 23 Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, Kanada oświadcza, że osoby, do których odnoszą się artykuły 15, 16,18, 19 i 21 Umowy, będące obywatelami lub stałymi rezydentami Kanady, korzystają podczas pobytu w Kanadzie wyłącznie z przywilejów i immunitetów w zakresie niezbędnym do wykonywania swych funkcji w sposób niezależny albo do stawienia się lub złożenia zeznań przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, zgodnie z postanowieniami artykułu 23.”

Republika Korei

Deklaracja:

„Republika Korei, zgodnie z artykułem 23 Umowy, oświadcza, że osoby, do których odnosi się artykuł 15, 16, 18, 19 i 21 Umowy, będące obywatelami koreańskimi lub stałymi rezydentami Korei, na terytorium koreańskim korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów w zakresie niezbędnym do wykonywania swych funkcji w sposób niezależny albo do stawienia się lub złożenia zeznań przed Trybunałem, zgodnie z postanowieniami artykułu 23 litera (a); oraz osoby, do których odnosi się artykuł 20 i 22 niniejszej umowy, będące obywatelami koreańskimi lub stałymi rezydentami Korei, na terytorium koreańskim korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów w zakresie niezbędnym do wykonywania swych funkcji w sposób niezależny albo do stawienia się lub złożenia zeznań przed Trybunałem, zgodnie z postanowieniami artykułu 23 litera (b).”

Republika Litewska

Deklaracja:

„...zgodnie z artykułem 23 Umowy, Republika Litewska oświadcza, że osoby, o których mowa w przedmiotowym artykule, będące obywatelami lub stałymi rezydentami Republiki Litewskiej, na terytorium Republiki Litewskiej korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w tym artykule.”

Republika Łotewska

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z artykułem 23 Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętej w Genewie dnia 9 września 2002 r.. Republika Łotewska oświadcza, że osoby wymienione w artykule 23 Umowy, które są obywatelami lub stałymi rezydentami Republiki Łotewskiej, na terytorium Republiki Łotewskiej korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów wymienionych w artykule 23.”

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Deklaracja:

„Meksykańskie Stany Zjednoczone oświadczają, że osoby, do których odnoszą się artykuły 15, 16, 18, 19 i 21 Umowy, oraz osoby, o których mowa w art. 20 i 22, będące obywatelami lub stałymi rezydentami Meksyku, podczas pobytu na terytorium meksykańskim korzystają z przywilejów i immunitetów zgodnie z postanowieniami artykułu 23.”

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z reżimem ustanowionym przez Konstytucję Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Międzynarodowy Trybunał Karny i jego organy nie będą nabywać nieruchomości na terytorium meksykańskim.”

Republika Federalna Niemiec

Deklaracja:

„Niemcy oświadczają, że zgodnie z artykułem 23 Umowy osoby, do których odnoszą się artykuły 15,16, 18, 19 i 21 Umowy, będące albo obywatelami, albo stałymi rezydentami Republiki Federalnej Niemiec, podczas pobytu na terytorium niemieckim korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów w zakresie niezbędnym do wykonywania swych funkcji w sposób niezależny albo do stawienia się lub złożenia zeznań przed Trybunałem, zgodnie z postanowieniami odnośnego artykułu.”

Nowa Zelandia

Deklaracja:

„...zgodnie z artykułem 23 Umowy, osoby do których odnoszą się artykuły 15, 16, 18, 19 i 21 Umowy, będące obywatelami lub stałymi rezydentami Nowej Zelandii, na terytorium Nowej Zelandii korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów w zakresie niezbędnym do wykonywania swych funkcji w sposób niezależny albo do stawienia się lub złożenia zeznań przed Trybunałem, zgodnie z postanowieniami artykułu 23.”

Republika Portugalska

Deklaracja:

„W odniesieniu do Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, Portugalia oświadcza, że osoby wymienione w artykule 23 Umowy, które są obywatelami portugalskimi lub mają stały pobyt w Portugalii, na terytorium portugalskim korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów wymienionych w tym artykule.”

Rumunia

Deklaracja:

„Zgodnie z artykułem 23 Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, Rumunia deklaruje, że osoby, do których odnoszą się artykuły 15, 16,18, 19 i 21 Umowy, będące obywatelami lub stałymi rezydentami Rumunii, na terytorium Rumunii korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów w zakresie niezbędnym do wykonywania swych funkcji w sposób niezależny albo do stawienia się lub złożenia zeznań przed Trybunałem, zgodnie z postanowieniami artykułu 23 litera (a). Osoby, do których odnoszą się artykuły 20 i 22 Umowy, będące obywatelami lub stałymi rezydentami Rumunii, na terytorium Rumunii korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów w zakresie niezbędnym do stawienia się przed Trybunałem, zgodnie z postanowieniami artykułu 23 litera (b).”

Republika Słowacka

Deklaracja:

„Republika Słowacka oświadcza, że osoby, do których odnosi się artykuł 15, 16, 18, 19 i 21 niniejszej umowy, będące obywatelami lub stałymi rezydentami Republiki Słowackiej, na terytorium Republiki Słowackiej korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w artykule 23 litera (a) niniejszej Umowy. Osoby, do których odnoszą się artykuły 20 i 22 niniejszej umowy, będące obywatelami albo stałymi rezydentami Republiki Słowackiej, na terytorium Republiki Słowackiej korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w artykule 23 litera (b) niniejszej umowy.”

Ukraina

Deklaracja:

„Zgodnie z artykułem 23 Umowy, Ukraina oświadcza, że osoby będące obywatelami Ukrainy lub zamieszkujące na stałe na Ukrainie, na terytorium Ukrainy korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w tym artykule.”

Republika Włoska

Deklaracja:

„Zgodnie z artykułem 15 ustęp 6 Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, Włochy oświadczają, że zwolnienie od opodatkowania wynagrodzeń, honorariów i świadczeń odnosi się wyłącznie do sum płaconych przez Międzynarodowy Trybunał Karny osobom uprawnionym na podstawie artykułu 15 ustęp 6;

oraz

Zgodnie z artykułem 23 Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, Włochy oświadczają, że osoby, do których odnoszą się artykuły 15, 16, 18, 19 i 21 Umowy, będące obywatelami lub rezydentami Włoch, podczas pobytu we Włoszech korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów w zakresie niezbędnym do wykonywania swych funkcji w sposób niezależny albo do stawienia się lub złożenia zeznań przed Trybunałem, zgodnie z postanowieniami artykułu 23.”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Deklaracja:

„Zgodnie z artykułem 23 Umowy, Zjednoczone Królestwo oświadcza, że osoby, które są obywatelami lub rezydentami Zjednoczonego Królestwa, korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w artykule 23 litery (a) i (b).”

Zastrzeżenie:

„Zjednoczone Królestwo nie uważa się za związane postanowieniami artykułu 15 ustęp 3.”


1) Z wyłączeniem Wysp Owczych i Grenlandii.

2) Obejmuje również terytorium Tokelau.