OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 11 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 944), dnia 11 października 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 19 sierpnia 2010 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 1 grudnia 2010 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami protokołu w podanych niżej datach:


Republika Austrii 1 października 2007 r.
Republika Azerbejdżanu 18 marca 2010 r.
Bośnia i Hercegowina 1 października 2009 r.
Republika Botswany 13 czerwca 2007 r.
Republika Czeska 23 września 2008 r.
Republika Francuska 8 sierpnia 2008 r.
Republika Gwatemali 11 listopada 2008 r.
Królestwo Hiszpanii 27 września 2007 r.
Jamajka 5 maja 2009 r.
Republika Kenii 12 stycznia 2007 r.
Księstwo Liechtensteinu 4 maja 2007 r.
Republika Mali 5 listopada 2009 r.
Księstwo Monako 19 kwietnia 2007 r.
Królestwo Niderlandów1 12 września 2007 r.
Republika Federalna Niemiec 17 grudnia 2007 r.
Królestwo Norwegii 24 lutego 2006 r.
Republika Słowacka 7 maja 2007 r.
Republika Słowenii 20 kwietnia 2009 r.
Konfederacja Szwajcarska 9 listopada 2007 r.
Królestwo Szwecji 30 sierpnia 2006 r.
Republika Tunezyjska 31 stycznia 2008 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 20 lipca 2010 r.


1 Królestwo Niderlandów akceptuje Protokół dla Królestwa w Europie.