OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 149), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 czerwca 2004 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 32 ustęp 2 umowy wchodzi ona w życie dnia 19 grudnia 2004 r.