OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 31 grudnia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, podpisaną w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r.

Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 26 kwietnia 2004 r.