OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 25 czerwca 2003 r. Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.

Zgodnie z jej art. 9 umowa weszła w życie w dniu 24 czerwca 2004 r.