OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (Dz. U. poz. 618) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 lipca 2012 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 1 listopada 2012 r.