OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 15 grudnia 2004 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa

Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 1 września 2004 r.

Zgodnie z jej art. 10 ust. 2 umowa weszła w życie dnia 13 grudnia 2006 r.