OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia w formie trzech listów wymiennych, podpisanego w Warszawie dnia 12 stycznia 2004 r, między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie stosowania Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r, oraz Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu, podpisanego w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 2006 r. zatwierdziła Porozumienie w formie trzech listów wymiennych, podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 2004 r., między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie stosowania Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r., oraz Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi

Ameryki do Traktatu, podpisanego w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r.

Porozumienie weszło w życie z mocą od dnia 20 sierpnia 2004 r., tj. wraz z wejściem w życie, w dniu 20 sierpnia 2004 r., Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r., podpisanego w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 14).