OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisanym w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 sierpnia 1995 r. zatwierdziła Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisany w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.

Zgodnie z art. 10 Protokołu zostały spełnione przewidziane w tym artykule wymagania wewnątrzpaństwowe niezbędne dla jego wejścia w życie, co zostało potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Stosownie do ww. artykułu, Protokół wszedł w życie z dniem otrzymania ostatniej noty dyplomatycznej, tj. dnia 1 września 1995 r. Postanowienia Protokołu są stosowane od dnia jego podpisania.