OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonym w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 września 1993 r. zatwierdziła Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

Zgodnie z art. 12 Porozumienia zostały spełnione przewidziane w tym artykule wymagania wewnątrzpaństwowe, niezbędne dla jego wejścia w życie, co zostało potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Stosownie do ww artykułu, Porozumienie weszło w życie z dniem otrzymania ostatniej noty dyplomatycznej, tj. dnia 21 września 1993 r.