OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisanej we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 26 września 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisaną we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 powyższej umowy dokonana została przewidziana w tym artykule wymiana dokumentów ratyfikacyjnych.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 maja 2009 r.