OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 4 października 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisaną w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 18 października 2006 r.