OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 20 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Santiago dnia 13 października 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 19 lipca 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisaną w Santiago dnia 13 października 2006 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 12 września 2007 r.