OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem poczty listowej oraz Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 stycznia 2007 r. zatwierdziła Regulamin poczty listowej oraz Regulamin dotyczący paczek pocztowych.

Powyższe Regulaminy zostały przyjęte przez Radę Eksploatacji Pocztowej w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. w oparciu o art. 36 ust. 2 Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.

Zgodnie z art. RC 215 Regulaminu dotyczącego paczek pocztowych oraz art. RL 270 Regulaminu poczty listowej weszły one w życie z dniem wejścia w życie Światowej Konwencji Pocztowej, to jest z dniem 1 stycznia 2006 r.