OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 548), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 2 sierpnia 2006 r. wyżej wymieniony Traktat.

Zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 Traktatu, wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz niżej wymienionych państw w dniu 1 stycznia 2007 r.:

Republika Austrii,

Królestwo Belgii,

Republika Bułgarii,

Republika Cypryjska,

Republika Czeska,

Królestwo Danii,

Republika Estońska,

Republika Finlandii,

Republika Francuska,

Królestwo Hiszpanii,

Republika Grecka,

Irlandia,

Republika Litewska,

Wielkie Księstwo Luksemburga,

Republika Łotewska,

Republika Malty,

Królestwo Niderlandów,

Republika Federalna Niemiec,

Republika Portugalska,

Rumunia,

Republika Słowacka,

Republika Słowenii,

Królestwo Szwecji,

Republika Węgierska,

Republika Włoska,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.