OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 22 grudnia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisaną w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 13 marca 2007 r.