OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 września 2001 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 16 września 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 4 września 2001 r.

Umowa weszła w życie dnia 1 marca 2004 r., zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 Umowy.