OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004–2006, podpisanym w Warszawie dnia 16 marca 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów w dniu 15 marca 2004 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004–2006, poprzez podpisanie.

Powyższy program został podpisany w Warszawie dnia 16 marca 2004 r. w oparciu o art. 18 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 185, poz. 1534).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 programu, wszedł on w życie z dniem otrzymania późniejszej noty informującej o wypełnieniu przez Strony wewnętrznych procedur niezbędnych dla wejścia w życie programu, tj. dnia 26 lipca 2004 r.