OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 12 marca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącą współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.

Umowa weszła w życie dnia 30 maja 2004 r., zgodnie z jej artykułem 9 ustęp 1.