OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 28 lutego 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r.

Umowa weszła w życie dnia 30 maja 2004 r., zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 umowy.