OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 513), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 19 lipca 2007 r. wyżej wymienioną Umowę.

Zgodnie z artykułem 30 ustęp 1 Umowa weszła w życie dnia 30 grudnia 2001 r.

Zgodnie z artykułem 30 ustęp 2 Umowa wchodzi w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 listopada 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Następujące państwa stały się stronami Umowy, składając dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w podanych niżej datach:


Arabia Saudyjska 30 listopada 2001 r.
Republika Argentyńska 20 października 2006 r.
Związek Australijski 11 maja 2001 r.
Republika Austrii 1 października 2001 r.
Królestwo Belgii 30 marca 2007 r.
Belize 14 września 2005 r.
Republika Boliwii 18 maja 2006 r.
Republika Chile 27 września 2007 r.
Republika Chorwacji 8 września 2000 r.
Republika Cypryjska 12 czerwca 2003 r.
Republika Czeska 26 października 2001 r.
Królestwo Danii 16 listopada 2004 r.
Federacja Rosyjska 26 lipca 2007 r.
Republika Finlandii 28 lipca 2006 r.
Królestwo Hiszpanii 9 stycznia 2001 r.
Republika Indii 14 listopada 2005 r.
Jamajka 1 grudnia 2005 r.
Republika Kamerunu 30 lipca 2001 r.
Państwo Katar 27 lipca 2005 r.
Republika Korei 26 października 2004 r.
Państwo Kuwejt 2 sierpnia 2002 r.
Republika Libańska 23 lipca 2002 r.
Republika Liberii 16 września 2005 r.
Republika Litewska 1 listopada 2005 r.
Królestwo Niderlandów 1) 25 marca 1999 r.
Republika Federalna Niemiec 8 czerwca 2007 r.
Królestwo Norwegii 1 sierpnia 1997 r.
Republika Panamy 1 marca 2005 r.
Republika Słowacka 20 kwietnia 2000 r.
Republika Słowenii 15 czerwca 2005 r.
Wschodnia Republika Urugwaju 6 lipca 2006 r.
Republika Włoska 19 lipca 2006 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 17 maja 2006 r.

2) Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia podane niżej państwa złożyły następującą deklarację i zastrzeżenie:


Republika Argentyńska
Deklaracja: Declaration:

„Republika Argentyńska przyzna członkom Sekretariatu Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, będącym obywatelami lub mającym stałe miejsce zamieszkania na jej terytorium, przywileje i immunitety określone w Umowie o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej w Nowym Jorku w dniu 23 maja 1997 r., w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ich funkcji. W odniesieniu do kwestii fiskalnych i celnych, do członków, o których mowa, stosować się będą krajowe normy na terytorium Republiki Argentyńskiej.”

„The Republic of Argentina will accord such privi-leges and immunities as are specified in the Agree-ment on the Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the Sea, adopted in New York on 23 May 1997, to members of the Secre-tariat of the International Tribunal for the Law of the Sea who are nationals or permanent residents in its territory to the extent necessary for the adequate ful-fillment of their duties. With regard to fiscal and cu-stoms matters those members will be subject to the national norms application in its territory.”

Republika Włoska
Deklaracja: Declaration:

„W odniesieniu do powyższej Umowy, Republika Włoska interpretuje art. 11 ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 jako odnoszące się wyłącznie do świadczeń wypłacalnych przez Trybunał, bez jakichkolwiek wyjątków dla świadczeń pochodzących z innych źródeł.”

„With regard to the above-mentioned Agreement, Italy interprets Article 11, par. 2, and Article 16, para-graph 4 as referred exclusively to income paid by the Court, this excluding any exemption for income from other sources.”1) Dotyczy Królestwa w Europie.