OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 24 kwietnia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisaną w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r.

Zgodnie z artykułem 14 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 9 października 2007 r.