OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 8 grudnia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami, podpisaną w Warszawie dnia 21 maja 2002 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 powyższej Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 13 lutego 2004 r.