OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004–2006, podpisanego w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 4 czerwca 2004 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004–2006, poprzez jego podpisanie. Porozumienie zostało podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.

Zgodnie z artykułem 9 porozumienia, weszło ono w życie z dniem podpisania.