OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 18 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz. U. poz. 617) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 lipca 2012 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 1 grudnia 2012 r.